Koin Ibanah Januari 2022


Hasil donasi disalurkan untuk:
  1. Takziah keluarga Ibu Karlin Punjer Mbah Muslihatun Cebolek
  2. Takziah keluarga Pakde Muan Banyuwangi
  3. Bantuan kepada Bapak Sugeng Hidayat Malang

Post a Comment

Previous Post Next Post